Varmt välkommen att kontakta oss idag!
Hitta vad du söker direkt:

Utredning.

Utredning hos Alternatus

Alternatus kan erbjuda utredningar för under vistelsen på våra HVB-hem eller under tiden för vistelse i familjehem. Vi kan även erbjuda utredningar till externa aktörer. Detta möjliggörs av ett mobilt utredningsteam bestående av kompetenser för en rad olika typer av utredningar. Vår utredningssamordnare, Louise Andersson hjälper dig som beställare att ta fram ett uppdrag för vilka frågeställningar som ska besvaras och vilka delar som därmed ska inkluderas/typ av utredning. Därefter samverkar utredningsansvarig med aktuella kompetenser i genomförande och leverans av utredning. Vi sammanfattar våra utredningar och ger rekommendationer för fortsatt planering av insatser.

Kompetenser

Kirill Lobin, leg. läkare, specialist i psykiatri. Utredningar och enskilda uppdrag.

Rebecca Jungermann, leg. psykolog. Utredningar och behandlande insatser.

Vill ni också kunna erbjuda utredning till era uppdragsgivare?

Vi samarbetar gärna med externa aktörer för att möjliggöra för fler att kunna erbjuda utredning!

Vi gör utredningarna på vår mottagning i Hallstahammar. Vår utredningssamordnare Louise Andersson hjälper dig som beställare att ta fram ett uppdrag för vilka frågeställningar som ska besvaras och vilka delar som därmed ska inkluderas/typ av utredning. Därefter samverkar utredningssamordnare med aktuella kompetenser i genomförande och leverans av utredning. Som extern aktör förväntas ni bidra med beteendeobservationer av den placerade individen. Vi sammanfattar våra utredningar och ger rekommendationer för fortsatt planering av insatser.

Back to Top