Varmt välkommen att kontakta oss idag!
Hitta vad du söker direkt:

Stödboende.

Stödboende

På våra verksamheter är metodiken och alliansen det absolut viktigaste. Vi vet att balansen mellan en familjär stämning och evidensbaserad metoder kommer att vara avgörande för hur varje individ utvecklas. Att en god relation mellan personal och ungdomar och mellan ungdo-marna själva är en förutsättning för ett framgångsrikt behandlingsarbete. När våra medarbetare är trygga i sin kompetens och sin professionella roll vågar de bli personliga och först då kan vi göra skillnad. Alla som kommer till oss ska känna att de fått det bästa alternativet, de vet varför de är här och vad planen är.

Rätt stöd från kompetent personal

Vår personal har rätt kompetens för uppdraget och kompetensutvecklas som en del i att alltid sträva efter att vi ska leverera vård och omsorg med högsta kvalitet. Deras arbete styrs av tydliga rutiner och ansvarsfördelning så att vi alltid gör det vi säger att vi gör och säkerställer att det faktiskt gör skillnad för dig som enskild individ. 

 

Se våra stödboenden

Stödboende Norbyvägen, Uppsala
Norbyvägens stödboende ligger centralt i Uppsala och har 6 platser. Stödboendet vänder sig till ungdomar mellan 16-20år som tidigare varit placerade för social problematik eller som lever i en konfliktfylld eller på annat sätt i en otillfredsställande situation.

Back to Top