Vi är beredda på att ta emot personer med Corona

Så här hanterar Alternatus Coronakrisen

Alternatus har familjehem som är beredda på att ta emot individer med symptom på Corona eller som har konstaterad smitta

Alternatus familjehem tar emot barn, unga och vuxna – för varaktiga behov så som uppväxtplaceringar men kan också erbjuda jourfamiljer. Familjehemmen får strukturerat stöd av kompetenta konsulenter och tillsammans samverkar de med uppdragsgivare och individens nätverk. Alternativ för individer med symptom och/eller smitta kan också ske inom ramen för placering på HVB eller stödboende.

landskap, molningt