Kostnadsfria utbildningar

Kostnadsfria utbildningar

Vi vet att det är viktigt att alla delar i individens nätverk förstår den process som sker under en behandlingsplacering, hur behandlingen går till och hur de kan öka möjligheterna till en positiv utveckling och varaktig förändring för individen.  Därför erbjuder Alternatus anhöriga, skola och socialtjänst kostnadsfria utbildningsdagar två gånger per termin.

Kostnadsfri föreläsning hos kommunen

Nytt hos oss är att vi även kommer till er på kommunen och föreläser. Om ni anordnar en dag för era medarbetare, så kommer vi och föreläser kostnadsfritt. Vår metodansvarig och föreläsare Gunnar Ahlin har över 35 års erfarenhet av KBT och är flitigt anlitad av stat, kommun, landsting och privata vårdgivare. Utvärderingar från tidigare utbildningar påvisar mycket hög grad av nöjdhet från deltagare.


Gunnar Ahlin, Beteendeterapeut