Individanpassade lösningar

Vårdkedja ger möjlighet till individanpassade lösningar

Alternatus tillhandahåller alternativa lösningar för de individer vars behov bäst tillgodoses i mindre sammanhang, där behoven är särskilt stora men institutionsplacering vill undvikas och/eller när individens behov behöver omfattande stöd men inte dygnet runt. Alternatus har dokumenterat god erfarenhet av individuellt anpassade alternativ och kan lämna flera referenser som kan intyga det.

I våra behandlingsfamiljer erbjuder vi särskilda insatser för individer med särskilda behov. Familjerna har lång erfarenhet av familjehemsvård och särskild kompetens och trygghet i att hantera svåra/utmanande beteenden. Insatserna för individen sker med evidensbaserade metoder och stödet för individen och familjehemmet skräddarsys. Behandlingsfamiljer är ett kvalificerat alternativ när individens behov bäst tillgodoses i ett mindre sammanhang.

På vårt stödboende bor individerna i egna lägenheter och har stöd, tillsyn och insatser helt individuellt baserat på deras behov och uppdragsgivarens bedömning. Stödboendet är centralt beläget i Uppsala och tar emot unga vuxna mellan 16-21 år.