Hur hanterar Alternatus Coronakrisen?

Hur hanterar Alternatus Coronakrisen?

Alternatus följer Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer för att minska smittspridning och hantera den om den skulle uppstå. Liksom många andra har vi haft en hög grad av sjukfrånvaro bland våra medarbetare – och en hög andel vikarier utgör alltid en sårbarhet i våra verksamheter. Vi fortsätter arbeta utifrån en tydlig handlingsplan för att minimera dessa risker exempelvis genom omfattande rekrytering av nya timvikarier, tydliga introduktioner, schemaförändringar för tillsvidareanställd personal samt genom att låta våra medarbetare i hela organisationen arbeta där behovet är som störst. Vår modell/vårt arbetssätt och miljön är förutsägbar och lätt att följa – det finns givna instruktioner till varje moment och därmed minskar vi riskerna att behandlingen påverkas negativt. Vi ger extra stöd från ledning och metodansvariga samt är särskilt aktiva i egenkontroll av verksamheten.