Hög andel sammanbrott i samhällets vård

Vi har ett gemensamt ansvar för den höga andelen sammanbrott i samhällets vård

Alltför många placeringar av barn och unga, på HVB och inom familjehemsvård slutar i sammanbrott – ofta till och med flera stycken. För den enskilda individen och hens familj/nätverk innebär det mer lidande och sammanbrotten som sådan minskar möjligheterna för individen till en gynnsam utveckling till en vuxen människa oberoende av samhällets vård och stöd.

Som vi ser det har vi alla ett gemensamt ansvar att minska antalet sammanbrott. Matchningar och riskbedömningar som bygger på forskning om risk och skyddsfaktorer bidrar till det livsviktiga gemensamma ansvaret. Om du placerar hos Alternatus kommer du alltid ombes att kartlägga riskerna för sammanbrott enligt en särskild blankett och utifrån en tydlig sammanställning samverkar vi inför placeringens matchning och riskbedömning. Men utifrån vårt gemensamma ansvar i denna livsviktiga fråga får du gärna använda detta material vid varje placering och sprida den till dina kolleger.

Blankett för sammanbrottsindikatorer