Det här gör Alternatus för att undvika spridning av coronaviruset

 • Vid kontakt med andra människor undvik fysiskt kontakt, håll avstånd
 • Håll god handhygien – tvätta händerna regelbundet, det är första som ska ske när klienter och personal kommer till verksamheterna, oavsett var ni varit eller hur länge ni varit borta
 • Använd pappershandukar
 • Se till att verksamheten har handsprit tillgänglig
 • Gå igenom med klienterna att man ska nysa i armvecket
 • Gå igenom med klienterna hur man ska tvätta händerna
 • Besöksförbud gäller på verksamheterna, gäller tillsvidare, undantaget är polis, IVO, advokater och socialtjänst
 • Undvik aktiviteter med folksamlingar som badhus, gym, biografer etc.
 • Reducera antalet möten, använd telefon eller Skype
 • Vid resor utomlands följ folkhälsoinstitutets rekommendationer, resor till ”riskområden” enligt UD får inte ske
 • Klienternas hemresekontrakt kompletteras med restriktioner enligt ovan för hygien och vistelser bland folk
 • Inhandla örontermometer skyndsamt för att dagligen kontrollera tempen på klienter och personal
 • Personal som misstänker smitta kontaktar omgående närmaste chef

Vi väntar på riktlinjer från IVO gällande hur vi ska hantera verksamheterna vid smitta. Dessa instruktioner gäller tills vidare, vid frågor kontakta Christer Lööv.

Ledningen Alternatus