Alternatus förvärvar HVB-hemmet Growing

Alternatus har förvärvat HVB-hemmet Growing, ett behandlingshem för pojkar 13-17 år med begynnande problem med missbruk och kriminalitet.
Alternatus ser fram emot att fortsätta utveckla verksamheten med bl.a. fler påverkansprogram, terapeut, tätare handledning mm