Vi har fått tillstånd för stödboende i Uppsala!

Vi kan glatt meddela att vi har fått beslut om tillstånd för stödboende på Norbyvägen 45 i Uppsala från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Stödboendet på Norbyvägen har 6 platser och vänder sig till ungdomar från 16 till och med 20 som tidigare varit placerade för social problematik , eller barn som lever i en konfliktfylld eller på annat sätt otillfredsställande situation.