Varmt välkommen att kontakta oss idag!
Hitta vad du söker direkt:

Medarbetare.

Vilka är vi?

Alternatus ägs och drivs av Christer Lööv, Emelie Hjelm Bonin och Malena Andersson. Alternatus startades för att erbjuda vård och behandling med kvalité och långsiktighet, istället för ekonomiska nyckeltal som ger kortsiktiga lösningar vilket  påverkar medarbetare och klienter negativt. Kortsiktighet bryr sig inte om framtiden.

Arbeta på Alternatus!

Vi söker ständigt nya motiverade medarbetare, kontakta oss för mer information.

Arbeta på Alternatus!

Vi söker ständigt nya motiverade medarbetare, kontakta oss för mer information.

Bakgrund

Alternatus betyder alternativ på latin. Vi vill vara ett alternativ till riskkapitalägda vårdbolag där ekonomin styr verksamheternas kvalitet. Inom Alternatus vill vi vända på förhållandet: utgångspunkten är den kvalitet vi vill att verksamheterna ska präglas av och vi vet att det ger hög beläggning och därmed ekonomisk stabilitet i företaget.

Alternatus medarbetare utgör företaget, allt behandlingsarbete är beroende av medarbetarna. Att värdera, utbilda, uppmuntra och lyssna på våra medarbetare ser vi därför som en självklarhet och som ett sätt att erbjuda våra klienter bästa möjliga vård.

Framtid

Vår vision är att ligga längst fram med metod, idag implementerar vi Operantmodellen på alla våra verksamheter. En modell som utgår från evidensbaserade, en metod där medarbetare och klienter ges möjlighet till bästa tänkbara vård.  Vi har idag en ledningsgrupp som består av verksamhetschefer, en platt organisation, där beslut som fattas går fort ut verksamheterna och då med mandat att genomföra dem. Vi får också på ett mycket tydligt sätt information från verksamheterna, direkt till ägarnivå. Kunskapen om marknaden tar vi från våra medarbetare, och de blir delaktiga i de beslut som påverka dem. För oss är det lättare att genomföra beslut när alla får ett eget ansvar i processen, och alla känner också en delaktighet.

Medarbetare

Christer Lööv

Christer har mycket lång erfarenhet av social omsorg i och med tidigare yrkesroller som grundare och föreståndare på olika HVB-verksamheter. Han har också arbetat som etablerare och affärsområdeschef inom ett större vårdbolag.

Emelie Hjelm Bonin

Emelie har mångårig erfarenhet av socialt arbete i statliga, kommunala och privata bolag och har under flera år arbetat som föreståndare på HVB hem. Hon är utbildad beteendevetare och KBT terapeut.

Malena Andersson

Malena har en länge erbjudit familjehem för ungdomar, vuxna och familjer. Hon är en av grundarna till familjehemscentralen i Sala och aktiv i Familjevårdens centralorganisation, FACO. Malena är också grundare och delägare i Alternatus Familia AB.

Assim_Abdurahmanovic

Asim Abdurahmanovic

Asim arbetar idag som verksamhetschef på HVB Ramnäs. Asim har länge jobbat med behandlingsarbete som verksamhetschef för socialpsykiatri samt genom daglig sysselsättning och boendestöd. Asim har bland annat studerat sociologi och statsvetenskap.

Anna Rejholt

Anna är utbildad redovisningsekonom och arbetar som ekonomiansvarig hos Alternatus. Anna har tidigare arbetat som ekonomiansvarig på flera bolag och som redovisningskonsult.  

Louise Andersson

Louise är verksamhetsutvecklare med mångårig erfarenhet av socialt arbete. Louise kommer senast från Statens institutionsstyrelse (SiS) där hon bl.a. arbetat med frågor som rör kvalitet, utveckling, verksamhetsplanering och uppföljning på myndighetsövergripande nivå. 

 

Gunnar Ahlin

Gunnar är beteendeterapeut och bland annat ansvarig för behandlingsmetoder och handledning. Han har arbetat med KBT de senaste 30 åren och var med och startade Sveriges första behandlingshem med beteendeterapeutisk inriktning. De arbetsmetoder som Gunnar har tagit fram har gjort stor skillnad både för ungdomar och personal i vår verksamhet.

 

Sara Hedberg

Sara Hedberg är familjehemskonsulent med inriktning på handledning och behandling. Sara har erfarenhet av både LSS och HVB, hon har även arbetat inom skolan med elever som har extra behov. Sara är utbildad beteendevetare med grundläggande psykoterapiutbildning (kbt Steg 1), MI, ADAD och ACRA.

Josefin Bengtsson

Josefin är familjehemskonsulent med mångårig erfarenhet av socialt arbete. Josefin har även arbetat som elevassistent, personlig assistent och behandlingsassistent på boende med placerad familj. Josefin har även lång erfarenhet av att själv vara familjehem åt tonåringar /unga vuxna och familjer. Josefin är utbildad i socialstyrelsens kurs “Ett hem att växa i” och grundläggande KBT samt MI.

Robin Larsson

Robin är samordnare på två HVB-hem, Tillit och Livendo. Han är utbildad humanistisk socialpedagog och har tidigare erfarenhet inom främst KBT på HVB-hem och LSS. Tack vare sitt intresse som fotbollstränare har Robin jobbat med ledarskap. På sidan av driver han även ett familjehem tillsammans med sin sambo.

 

Back to Top