Varmt välkommen att kontakta oss idag!
Hitta vad du söker direkt:

Medarbetare.

Vilka är vi?

Alternatus  ägs och drivs av Christer Lööv och Emelie Hjelm Bonin. Alternatus startades för att erbjuda vård och behandling med kvalité och långsiktighet, istället för ekonomiska nyckeltal som ger kortsiktiga lösningar vilket  påverkar medarbetare och klienter negativt. Kortsiktighet bryr sig inte om framtiden.

Arbeta på Alternatus!

Vi söker ständigt nya motiverade medarbetare, kontakta oss för mer information.

Arbeta på Alternatus!

Vi söker ständigt nya motiverade medarbetare, kontakta oss för mer information.

Bakgrund

Alternatus betyder “alternativ” på latin, för oss är vi ett alternativ till riskkapital ägda vårdbolag, vi vet att ekonomi inte ska styra driften och att kvalitén sedan anpassas till de ekonomiska ramarna.
Vi vill vända på det, vi börjar med vilken kvalité vill vi ha, hög kvalité ger hög beläggning som ger ett stabilt ekonomisk tryggt företag. Med hög beläggning kan vi sänka dygnavgifterna. Företaget blir heller aldrig starkare än den svagaste medarbetaren, att vårda, utbilda, uppmuntra o lyssna på våra medarbetare ser vi därför som en självklarhet, medarbetarna är våra verktyg i behandlingsarbetet med våra klienter.
Alternatus är våra medarbetare helt enkelt.

Framtid

Vår vision är att storskaligt ligga längst fram med metod, idag inplanterar vi “Operant modellen” på alla våra verksamheter, en modell som är till 100% evidensbaserad, en metod där medarbetare och klienter ges möjlighet till bästa tänkbara vård.  Vi har idag en ledningsgrupp som består av verksamhetschefer, en mycket platt organisation, men de beslut som fattas går fort ut verksamheterna och då med mandat att genomföra dem. Vi får också på ett mycket tydligt sätt information från verksamheterna, direkt till ägarnivå. Kunskapen om marknaden tar vi från våra medarbetare, och de blir delaktiga i de beslut som påverka dem. För oss är det lättare att genomföra beslut när alla får ett eget ansvar i processen, och alla känner också en delaktighet.
Vi tar ett projekt i taget, grunden i ska Alternatus bedriva HVB-, LSS, stödboende- och familjehemsvård.

Medarbetare

christer_loov

Christer Lööv

Christer har mycket lång erfarenhet av social omsorg. Började som behandlingsassistent inom SIS 1993, startade sedan egna verksamheter inom HVB, har bl.a tjänstgjort 10 år föreståndare för olika HVB-verksamheter och efter det som etablerare/affärsområdeschef inom ett större vårdbolag.

emelie_hjelm_bonin

Emelie Hjelm Bonin

Emelie Hjelm Bonin är beteendevetare och KBT terapeut. Mångårig erfarenhet av socialt arbete i både statlig, kommunal och privat regi. Emelie har under flera år arbetat som föreståndare på HVB hem för ensamkommande ungdomar med särskilda behov.

Malena Andersson

Malena Andersson

Malena har en lång bakgrund av att vara familjehem för både ungdomar, vuxna och familjer. Hon är en av grundarna till familjehemscentralen i Sala och är mycket aktiv i exempelvis FACO (Familjevårdens centralorganisation). Malena är också grundare och delägare i Alternatus Familia AB.

Assim_Abdurahmanovic

Assim Abdurahmanovic

Assim arbetar idag som verksamhetschef på HVB Villa Ulvsta. Asim har studerat sociologi och statsvetenskap samt ett flertal påbyggnadskurser inom MI, TBA, ACT etc.
Asim har en lång och gedigen erfarenhet inom behandlingsarbete, främst med “ensamkommande flyktingbarn”men även av svenska ungdomar med social problematik, Asim har även arbetat som verksamhetschef för socialpsykiatri, daglig sysselsättning och Boendestöd

asa_reimert

Åsa Reimert

Åsa  (Koordinator) har en mycket lång och bred erfarenhet av behandlingsarbete direkt mot klient, men även erfarenhet som verksamhetschef för HVB-hem. Med kunskap och utbildningar av KBT, nätverks arbete, MI, ART, Repulse, ADAD och ”Kriminalitet som livstil” mm, tillför hon Alternatus mycket kompetens.
På Alternatus ansvarar Åsa för uppstarter av nya verksamheter, rekrytering av personal men hon har också ett övergripande samordnande ansvar för alla verksamheter.

sara_andersson

Sara Andersson

Sara är socionom i grunden, men har också läst bl.a utvecklingsgeografi, freds-och konfliktkunskap och sexologi. Sara har tidigare arbetat inom socialtjänsten med barn och unga med utredning, uppföljning av insatser, familjehemsplacerade och ensamkommande barn. Därefter har hon arbetat på chefsposition och som föreståndare för behandlingshem för ensamkommande ungdomar med särskilda vårdbehov. Sara har tidigare, i samband med studierna i utvecklingsgeografi arbetat och studerat i Ghana, Peru och Bolivia. Sara arbetar idag som kvalitetsutvecklare på Alternatus.

Anita

Anita Falk

Anita (Affärsområdeschef LSS) är utbildad socionom med socialrättslig inriktning. Utbildning i UGL, strategiskt personalarbete och ledarskapsprogram. Anita har en lång bakgrund (24 år) inom socialt arbete både privata sektorn och offentliga sektorn inom skola, socialtjänst, sjukhus, konsult, försäkringskassan, kontoret för samhällsutveckling och sedan 2008 som verksamhetschef inom vård och omsorg och senast anställning som regionchef inom funktionsnedsättning LSS i ett större bolag.

tina

Tina Lindberg

Tina arbetar idag som föreståndare på Storviksgården HVB. Linda är beteendevetare med inriktning psykologi som huvudämne, med har även studerat mer beteendevetenskap. Tina har även erfarenhet som föreståndare för HVB-hem för målgruppen ensamkommande. I dag läser Tina även in en Steg 1 utbildning på Institutionen för kognitiv psykoterapi i Stockholm.

Mikaela

Mikaela Sultan

Ekonomiansvarig Mikaela, är i grunden statsvetare (inriktning mellanösternpolitik) där hon bland annat studerade arabiska under tre år på Uppsala Universitet.
Hon är utbildad redovisningsekonom och har läst kurser i affärsjuridik och kvalitetsutveckling.
Hon har tidigare arbetat inom LSS och inom psykologverksamhet specialiserad på svår beteendeproblematik.
Mikaela arbetar idag som ekonomiansvarig hos Alternatus.

Stefan

Stefan Vesterlund

Stefan arbetar idag som verksamhetschef för Alternatus Sörmjöle. Han är socionom i grunden och har tidigare chefserfarenhet ifrån både öppenvård för ungdomar, ensamkommande ungdomar med särskilda behov och personlig assistans. Stefan har vidare påbyggnadsutbildningar och erfarenhet av att arbeta utifrån lösningsfokuserat förhållningssätt, MI, BBIC, ART, Återfallsprevention (väckarklockan), TBA och ADAD. Han har tidigare även arbetat som ungdomsbehandlare och behandlingsassistent.

louise

Louise Andersson

Affärsutvecklare, Louise är beteendevetare med mångårig erfarenhet av socialt arbete. Louise kommer senast från Statens institutionsstyrelse (SiS) där hon bl.a. arbetat med frågor som rör kvalitet, utveckling, verksamhetsplanering och uppföljning på myndighetsövergripande nivå. Dessförinnan har Louise arbetat med verksamhetsutveckling, behandling och utredning av ungdomar inom SiS. Louise har även arbetat som behandlare i privat och kommunal regi på HVB för ungdomar och för vuxna samt i skola åk 7-9. Louise är utbildad i utvecklande ledarskap och beslutsstöden SAVRY (bedömning av risk för våldsamt beteende eller annat allvarligt kriminellt beteende bland ungdomar) och ERASOR (bedömning av risk för återfall i sexualbrott).

Back to Top