Varmt välkommen att kontakta oss idag!
Hitta vad du söker direkt:

Medarbetare.

Vilka är vi?

Alternatus startades 2015 för att erbjuda vård och behandling med kvalité och långsiktighet, istället för ekonomiska nyckeltal som ger kortsiktiga lösningar vilket  påverkar medarbetare och klienter negativt. Kortsiktighet bryr sig inte om framtiden.

Arbeta på Alternatus!

Vi söker ständigt nya motiverade medarbetare, kontakta oss för mer information.

Arbeta på Alternatus!

Vi söker ständigt nya motiverade medarbetare, kontakta oss för mer information.

Bakgrund

Alternatus betyder alternativ på latin. Vi vill vara ett alternativ till riskkapitalägda vårdbolag där ekonomin styr verksamheternas kvalitet. Inom Alternatus vill vi vända på förhållandet: utgångspunkten är den kvalitet vi vill att verksamheterna ska präglas av och vi vet att det ger hög beläggning och därmed ekonomisk stabilitet i företaget.

Alternatus medarbetare utgör företaget, allt behandlingsarbete är beroende av medarbetarna. Att värdera, utbilda, uppmuntra och lyssna på våra medarbetare ser vi därför som en självklarhet och som ett sätt att erbjuda våra klienter bästa möjliga vård.

Framtid

Vår vision är att ligga längst fram med metoder som utgår från evidensbaserade, en metod där medarbetare och klienter ges möjlighet till bästa tänkbara vård.  Vi har idag en ledningsgrupp som består av verksamhetschefer, en platt organisation, där beslut som fattas går fort ut verksamheterna och då med mandat att genomföra dem. Vi får också på ett mycket tydligt sätt information från verksamheterna, direkt till ägarnivå. Kunskapen om marknaden tar vi från våra medarbetare, och de blir delaktiga i de beslut som påverka dem. För oss är det lättare att genomföra beslut när alla får ett eget ansvar i processen, och alla känner också en delaktighet.

Medarbetare

Christer Lööv

Christer har mycket lång erfarenhet av social omsorg i och med tidigare yrkesroller som grundare och föreståndare på olika HVB-verksamheter. Han har också arbetat som etablerare och affärsområdeschef inom ett större vårdbolag.

Malena Andersson

Malena har under de senaste 20 åren erbjudit familjehem till barn, ungdomar och familjer hemma hos henne.
Hon har erfarenhet av placeringar med olika problematik och åldrar.
Malena har arbetat, och gör så även i Alternatus, med att få familjehem att träffa varandra i olika konstellationer, för att stödja och utveckla deras förmågor.
Under sina yrkesverksamma år har Malena även arbetat mycket i skola med de barn som har haft behov av extra stöd.
Sedan starten av Alternatus har Malena haft ansvar för Familia och drivit verksamheten.
Malena arbetar mycket med bemötande för alla parter i ett samarbete. Viktig att alla vet sin del och att de kan göra skillnad på hur vi kan få en placering att finna sin plats och känna harmoni.

Gunnar Ahlin

Gunnar är beteendeterapeut och bland annat ansvarig för behandlingsmetoder och handledning. Han har arbetat med KBT de senaste 30 åren och var med och startade Sveriges första behandlingshem med beteendeterapeutisk inriktning. De arbetsmetoder som Gunnar har tagit fram har gjort stor skillnad både för ungdomar och personal i vår verksamhet.

Sara Hedberg

Sara Hedberg är familjehemskonsulent med inriktning på handledning och behandling. Sara har erfarenhet av både LSS och HVB, hon har även arbetat inom skolan med elever som har extra behov. Sara är utbildad beteendevetare med grundläggande psykoterapiutbildning (kbt Steg 1), MI, ADAD och ACRA.[/one_third_last]

Josefin Bengtsson

Josefin är familjehemskonsulent med mångårig erfarenhet av socialt arbete. Josefin har även arbetat som elevassistent, personlig assistent och behandlingsassistent på boende med placerad familj. Josefin har även lång erfarenhet av att själv vara familjehem åt tonåringar /unga vuxna och familjer. Josefin är utbildad i socialstyrelsens kurs ”Ett hem att växa i” och grundläggande KBT samt MI.

Back to Top