Varmt välkommen att kontakta oss idag!
Hitta vad du söker direkt:

Individanpassad utsluss.

Individanpassad utsluss

Vi vill att alla ungdomar ska få växa och öka sin självständighet. I flera ungdomars fall krävs inte tillsyn på heltid och därför erbjuder vi även olika utslusslösningar. Det kan handla om att erbjuda en egen lägenhet med en särskild kontaktperson, ett stödboende i familjehem med tillsyn, en behandling i öppenvård eller ett skyddat boende. Vi erbjuder allt ifrån en kontaktperson under några timmar i veckan upp till sex timmar per dag.

Metod

Stödet till ungdomar i eget boende kan se olika ut, det vanligaste är som sagt att erbjuda en kontaktperson som har tillsyn och stöttar. Vi försöker därutöver se till att ungdomen har en daglig sysselsättning och en fritidsaktivitet, även här erbjuds samtalsstöd eller coachning vid behov.

Kvalitet

Vi strävar efter att de ungdomar vi placerar vill stanna kvar på samma plats under hela behandlingstiden. Därför är det viktigt för oss att följa upp och kontinuerligt stämma av hur ungdomen upplever sin situation.

Arbeta som kontaktperson?

Som kontaktperson hjälper du ungdomar till en fungerade vardag innehållande skola, arbete eller praktik. Ditt ansvar varierar från stort till smått, det kan handla om alltifrån att coacha och hjälpa till med fritidssysselsättningar till att småprata och vara stöttande över en kopp kaffe. Uppdraget varierar från ungdom till ungdom och kan vara mellan ett par timmar i veckan till två till tre timmar per dag.

Är du intresserad att arbeta som kontaktperson? Kontakta oss gärna för mer information.

Huvudkontor:
Arrheniusplan 2A, 765 51 Uppsala
Mail: simon.wetterlund@alternatus.se
Telefon Simon Wetterlund: 070-5551941

Alternatus har tillgång till utsluss.

Back to Top