Lediga platser

Alternatus HVB Livendo

Alternatus HVB Livendo ligger i Alunda, ca 3 mil från Uppsala. Alternatus HVB Livendo är ett behandlingshem för flickor från 13 till och med 17 år som har vistats i olämpliga miljöer, begått enstaka brott, provat att dricka alkohol eller ta droger, som har ett hotfullt beteende och kan ha haft omfattande frånvaro från skolan.

Alternatus HVB Villa Slussen

Alternatus HVB Villa Slussen är ett behandlingshem för pojkar i åldrarna 15-21 i Salbohed utanför Sala (ca 3,5 mil norr om Västerås). Huvudsakligen vänder vi oss till pojkar som är utagerande och kriminella, många använder droger. Pojkarna har ofta bristande skolgång och har vistats i miljöer som medfört att de haft svårt att ha någon socialt accepterad fritidssysselsättning eller att upprätthålla en meningsfull och strukturerad vardag.

Arbetssätt på samtliga av Alternatus HVB

  • Tydlig struktur som bygger på beteendeterapeutiska teorier (Operantmodellen)
  • Arbetar med dygnsrytm-, kost-, motionsvanor då det är avgörande för individens förmåga att tillgodogöra sig behandling
  • Erbjuder exempelvis ART, HAP, ÅP, A-CRA, MI etc. utifrån behov.
  • Behandlande personal dygnet runt och vid behov även vaken natt.
  • Månatlig rapportering av behandlingsinterventioner och utfall
  • Väl upparbetat samarbete med läkare, psykolog och psykiatriker
  • Erbjuder neuropsykiatrisk utredning
  • Psykoedukation för den inskrivne, hens nätverk, skola och socialtjänst