Varmt välkommen att kontakta oss idag!
Hitta vad du söker direkt:

Pojkar 15-21år – HVB Villa Slussen.

HVB Villa Slussen

För vem och hur många platser?

Villa slussen har 4 platser för pojkar/unga män i åldrarna 15-21 år. Här tar vi emot ungdomar med beteenderelaterade sociala problem och/eller neuropsykiatriska funktionshinder

Metod

Vi arbetar med KBT – kartläggning av beteenden, intervjuer med vårdnadshavare, skola och eventuella tidigare institutioner. I beteendeanalysen sätter vi upp hypoteser om vad som styr beteendet och hur vi kan arbeta för att minska de svårigheter som individen och hens omgivning upplever. Fokus på beteendeterapeutiska tekniker som exponering, men även kost, sömn och motion. Samarbete med vårdnadshavare och övrigt nätverk ökar möjligheten för en kortare vårdtid. Utbildning av, för individen, viktiga personer sker kontinuerligt. 

Personalstyrka

Verksamhetschef har lång erfarenhet av socialt arbete inom SoL. Vi har personal som är utbildade beteendevetare och behandlingsassistenter och med lång erfarenhet av HVB och behandling. Vi har påverkansprogram som CRA, ART och Kriminalitet som livsstil. Vi har extern alkohol och drogterapeut samt psykolog för utredning efter behov och förfrågan.

Kontaktinfo

Hemmet är belägen i Salbohed, ca 2 mil utanför Sala.

Placeringssamordnare Hanna Nordén,
Tfn 070-982 89 22

Se våra andra HVB-Hem

HVB-Villan

HVB Villan har 4 platser för flickor 13-18 år. Här tar vi emot ungdomar som behöver hjälp med relationsproblematik, beteendeproblematik, kriminalitet, begynnande missbruk och/eller funktionsnedsättning.

Läs mer här

HVB-Ramnäs

HVB Ramnäs har 4 platser för pojkar 13-17 år. Här tar vi emot ungdomar som behöver hjälp med relationsproblematik, beteendeproblematik, kriminalitet, begynnande missbruk och/eller funktionsnedsättning.

Läs mer här

Back to Top