Varmt välkommen att kontakta oss idag!
Hitta vad du söker direkt:

Flickor 13-18år – HVB Villan.

HVB-Villan

För vem och hur många platser?

Villan har 4 platser för flickor 13-18 år. Här tar vi emot flickor som behöver hjälp med relationsproblematik, beteendeproblematik, kriminalitet, begynnande missbruk och/eller funktionsnedsättning.

Metod

Vi arbetar med KBT – kartläggning av beteenden, intervjuer med vårdnadshavare, skola och eventuella tidigare institutioner. I beteendeanalysen sätter vi upp hypoteser om vad som styr beteendet och hur vi kan arbeta för att minska de svårigheter som individen och hens omgivning upplever. Fokus på beteendeterapeutiska tekniker som exponering, men även kost, sömn och motion. Samarbete med vårdnadshavare och övrigt nätverk ökar möjligheten för en kortare vårdtid. Utbildning av, för individen, viktiga personer sker kontinuerligt.

Personalstyrka

Verksamhetschef har högskoleutbildning, utbildning i KBT och mångårig erfarenhet av socialt arbete. Våra behandlingsassistenter är utbildade inom socialt arbete och har lång erfarenhet av HVB och behandling. Vi har påverkansprogram som CRA, ART och HAP för att nämna några. Tillgång finns till Alternatus mobila utredningsteam, bestående av psykiatriker, psykolog och beteendeterapeut.

Kontaktinfo

Villan är belägen i Fjärdhundra, cirka 20km norr om Enköping.

Placeringssamordnare Hanna Nordén,
Tfn 070-982 89 22

Verksamhetschef
Tfn 070-253 23 90

Se våra andra HVB-Hem

HVB-Ramnäs

Ramnäs har 4 platser för pojkar 13-17 år. Här tar vi emot ungdomar som behöver hjälp med relationsproblematik, beteendeproblematik, kriminalitet, begynnande missbruk och/eller funktionsnedsättning.

Läs mer om HVB Ramnäs

HVB-Villa Slussen

HVB Villa Slussen har 4 platser för pojkar/unga män i åldrarna 15-21år. Vi vänder oss till pojkar som är utagerande och kriminella, många använder droger och  har bristande skolgång samt har svårt att upprätthålla en meningsfull och strukturerad vardag.

Läs mer om HVB Villa Slussen

Back to Top