Varmt välkommen att kontakta oss idag!
Hitta vad du söker direkt:

Flickor 13-18år – HVB Tillit.

HVB-Tillit

För vem och hur många platser?

HVB Tillit har 5 platser för flickor/unga kvinnor i åldrarna 13-18 år, åldersspannet på inskrivna flickor kommer inte överstiga 4 år. Vi tar emot flickor med utmanande beteenden, utåtagerande, självskadande beteenden, begynnande kriminalitet och/eller begynnande missbruk, flickan har ofta en icke fungerande skolgång och svårigheter i relationer till familj och övriga.

Metod

Vi arbetar med KBT – kartläggning av beteenden, intervjuer med vårdnadshavare, skola och eventuella tidigare institutioner. I beteendeanalysen sätter vi upp hypoteser om vad som styr beteendet och hur vi kan arbeta för att minska de svårigheter som individen och hens omgivning upplever. Fokus på beteendeterapeutiska tekniker som exponering, men även kost, sömn och motion. Samarbete med vårdnadshavare och övrigt nätverk ökar möjligheten för en kortare vårdtid. Utbildning av, för individen, viktiga personer sker kontinuerligt.

Personalstyrka

Verksamhetschef är beteendevetare med utbildning i Steg 1-KBT och har mångårig erfarenhet av behandling och socialt arbete. Samordnare har grundutbildning inom KBT och ART och har mångårig erfarenhet av behandling. Vi har personal som är utbildade beteendevetare och behandlingsassistenter och med lång erfarenhet av HVB och behandling. Vi har påverkansprogram som CRA, ART och Kriminalitet som livsstil. Vi har extern alkohol och drogterapeut samt psykolog för utredning efter behov och förfrågan.

Kontaktinfo

Tillit är belägen i Viksta, ca 30 km norr om Uppsala.

Placeringssamordnare Hanna Nordén,
Tfn 070-982 89 22

Samordnare Robin Larsson
Tfn 070-982 89 83

Föreståndare Emelie Hjelm Bonin
Tfn 070-416 83 88

HVB Tillit
Fax 018-888 06 99

Se våra andra HVB-Hem

HVB-Livendo

HVB Livendo har 6 platser för flickor i åldrarna 13-17 år. Vi tar emot flickor med utmanande beteenden, självskadande beteenden, utåtagerande beteende, begynnande kriminalitet och/eller begynnande missbruk.

Läs mer här

HVB-Villan

HVB Villan har 6 platser för flickor 13-20 år. Här tar vi emot ungdomar som behöver hjälp med relationsproblematik, beteendeproblematik, kriminalitet, begynnande missbruk och/eller funktionsnedsättning.

Läs mer här

HVB-Ramnäs

HVB Ramnäs har 6 platser för pojkar 13-17 år. Här tar vi emot ungdomar som behöver hjälp med relationsproblematik, beteendeproblematik, kriminalitet, begynnande missbruk och/eller funktionsnedsättning.

Läs mer här

HVB-Villa Slussen

HVB Villa Slussen har 6 platser för pojkar/unga män i åldrarna 15-21år. Vi vänder oss till pojkar som är utagerande och kriminella, många använder droger och  har bristande skolgång samt har svårt att upprätthålla en meningsfull och strukturerad vardag.

Läs mer här

 

Back to Top