Varmt välkommen att kontakta oss idag!
Hitta vad du söker direkt:

HVB Tillit.

HVB-Tillit

En relation menad att ta slut

På våra HVB-hem är metodiken och alliansen det absolut viktigaste. Vi vet att balansen mellan en familjär stämning och evidensbaserad metoder kommer att vara avgörande för hur varje individ utvecklas. Att en god relation mellan personal och individer och mellan individerna själva är en förutsättning för ett framgångsrikt behandlingsarbete. När våra medarbetare är trygga i sin kompetens och sin professionella roll vågar de bli personliga och först då kan vi göra skillnad. Alla som kommer till oss ska känna att de fått det bästa alternativet, de vet varför de är här och vad planen är. Vårt mål är att alla ska trivas, men att ingen ska vilja stanna. Alla ska ha en vision som innebär att vår relation avslutas.

För vem och hur många platser?

HVB Tillit har 5 platser för flickor i åldrarna 13-18 år, åldersspannet kommer inte överstiga 4 år. Vi tar emot flickor med utmanande beteenden, utåtagerande, självskadande beteenden, begynnande kriminalitet och/eller begynnande missbruk, flickan har ofta en icke fungerande skolgång och svårigheter i relationer till familj och övriga.

Metod

Vår metodik har sin grund i KBT, där vi arbetar kartläggning, mätning och registrering av tankar, känslor och beteenden. Vi arbetar strukturerat med enskilda och gruppsamtal varje vecka som ingår i flickans veckoplanering. På Tillit arbetar vi med en tydlig och strukturerad vardag, varje flicka har sin tydliga veckoplanering som alltid görs tillsammans med flickan på söndagar. Vi tror att förtroende, relation och allians är A och O för att skapa goda förutsättningar till förändring och behandling. Vi tror på att stå kvar som trygga vuxna, hos oss på Tillit kan man inte straffa ut sig, utan vi arbetar alltid efter att kartlägga beteenden och utifrån vård och genomförandeplanen arbeta med dem beteenden som är i behov av förändring. Vi har ART i grupp och arbetar alltid efter en meningsfull vardag med sysselsättning så som skola/praktik och fritidsaktivitet.

Personalstyrka

Verksamhetschef är beteendevetare med utbildning i Steg 1-KBT och har mångårig erfarenhet av behandling och socialt arbete. Samordnare har grundutbildning inom KBT och ART och har mångårig erfarenhet av behandling. Vi har personal som är utbildade beteendevetare och behandlingsassistenter och med lång erfarenhet av HVB och behandling. Vi har påverkansprogram som CRA, ART och Kriminalitet som livsstil. Vi har extern alkohol och drogterapeut samt psykolog för utredning efter behov och förfrågan.

Kontaktinfo

Tillit är belägen i Viksta, ca 30 km norr om Uppsala.

Samordnare Robin Larsson
Tfn 070-982 89 83
Operativ chef Emelie Hjelm Bonin
Tfn 070-416 83 88

Se våra andra HVB-Hem

HVB-Villan

Villan har sex platser för pojkar 13-20 år. Här tar vi emot ungdomar som behöver hjälp med relationsproblematik, beteendeproblematik, kriminalitet, begynnande missbruk och/eller funktionsnedsättning.

Läs mer här

HVB-Storviksgården

Storviksgården har 15 behandlingsplatser och 5 utslussplatser för kvinnor över 18 år med alkohol/drogmissbruk, utsatta för psykisk eller fysisk misshandel, samt sorg.

Läs mer här

HVB-Svea

HVB Svea har 8platser för pojkar och flickor mellan 16-20 år. Boendet är till för barn och unga som är redo för ett eget boende i lägenhet. Personal finns tillgänglig dygnet runt.

Läs mer här

HVB-Growing

Villan har sex platser för pojkar 13-18 år. Här tar vi emot ungdomar som behöver hjälp med relationsproblematik, beteendeproblematik, kriminalitet, begynnande missbruk och/eller funktionsnedsättning.

Läs mer här

HVB-Livendo

HVB Livendo har 6 platser för flickor i åldrarna 13-17 år. Vi tar emot flickor med utmanande beteenden, självskadande beteenden, utåtagerande beteende, begynnande kriminalitet och/eller begynnande missbruk.

Läs mer här

HVB-Soldatvägen

HVB Soldatvägen har 6 platser för pojkar 15-19 år. Här tar vi emot ungdomar som behöver hjälp med relationsproblematik, beteendeproblematik, kriminalitet, begynnande missbruk och/eller funktionsnedsättning..

Läs mer här

Socialpsykiatri Sörmjöle

Verksamheten tar emot max 10st män/kvinnor som utsätter sin hälsa och utveckling för påtagliga risker genom ett avancerat missbruk. Klienterna befinner sig ofta i riskmiljöer och har ett behov av att komma från den miljön.

Läs mer här

Back to Top