Varmt välkommen att kontakta oss idag!
Hitta vad du söker direkt:

HVB Svea Stödboende.

HVB Svea Stödboende

Stödboende centralt i Sandviken

På våra verksamheter är metodiken och alliansen det absolut viktigaste. Vi vet att balansen mellan en familjär stämning och evidensbaserad metoder kommer att vara avgörande för hur varje individ utvecklas. Att en god relation mellan personal och ungdomar och mellan ungdo-marna själva är en förutsättning för ett framgångsrikt behandlingsarbete. När våra medar-betare är trygga i sin kompetens och sin professionella roll vågar de bli personliga och först då kan vi göra skillnad. Alla som kommer till oss ska känna att de fått det bästa alternativet, de vet varför de är här och vad planen är. Vårt mål är att alla ska trivas, men att ingen ska vilja stanna. Alla ska ha en vision som innebär att vår relation avslutas.

För vem och hur många platser?

Svea Stödboende har åtta platser/lägenheter för pojkar och flickor 16-20 år. På vårt stödboende får man en chans att bo i egen lägenhet med stöd av personal. Svea stödboende erbjuder ett eget boende som en utsluss efter man är klar med sin behandling på HVB och/eller att man av annan anledning behöver eget boende med stöd av personal.

Metod

Vi bygger en hållbar förutsägbar struktur tillsammans med ungdomen, personalen förstärker, ger stöd och kontrollerna ungdomen utifrån den unges behov. Svea´s centrala läge i Sandviken garanter närhet till skola, praktikplatser och arbetsplatser.
Vi erbjuder även terapeuter, ART, CRA, ACT, ADAD, TBA, MI mm. Psykolog/läkare tas in vid behov.

Personalstyrka

Förutom en föreståndare har HVB Svea 3 behandlingsassistenter. Alla har utbildning från yrkeshögskola och omfattande kunskap och erfarenhet av KBT-metoder.

Kontaktinfo

Boendet är belägen i centralt i Sandviken, cirka 30 km väster om Gävle.
Föreståndare Emelie Hjelm Bonin
Tfn 0704168388

Se våra andra HVB-Hem

HVB-Villan

Villan har sex platser för pojkar 13-20 år. Här tar vi emot ungdomar som behöver hjälp med relationsproblematik, beteendeproblematik, kriminalitet, begynnande missbruk och/eller funktionsnedsättning.

Läs mer här

HVB-Tillit

Verksamheten vänder sig till målgruppen flickor/unga kvinnor i åldern 13 till och med 18 år. Åldersspannet för de samtidigt inskrivna flickorna/unga kvinnorna kommer inte att överstiga fyra år.

Läs mer här

HVB-Storviksgården

Storviksgården har 15 behandlingsplatser och 5 utslussplatser för kvinnor över 18 år med alkohol/drogmissbruk, utsatta för psykisk eller fysisk misshandel, samt sorg.

Läs mer här

HVB-Growing

Villan har sex platser för pojkar 13-18 år. Här tar vi emot ungdomar som behöver hjälp med relationsproblematik, beteendeproblematik, kriminalitet, begynnande missbruk och/eller funktionsnedsättning.

Läs mer här

HVB-Livendo

HVB Livendo har 6 platser för flickor i åldrarna 13-17 år. Vi tar emot flickor med utmanande beteenden, självskadande beteenden, utåtagerande beteende, begynnande kriminalitet och/eller begynnande missbruk.

Läs mer här

HVB-Soldatvägen

HVB Soldatvägen har 6 platser för pojkar 15-19 år. Här tar vi emot ungdomar som behöver hjälp med relationsproblematik, beteendeproblematik, kriminalitet, begynnande missbruk och/eller funktionsnedsättning..

Läs mer här

Socialpsykiatri Sörmjöle

Verksamheten tar emot max 10st män/kvinnor som utsätter sin hälsa och utveckling för påtagliga risker genom ett avancerat missbruk. Klienterna befinner sig ofta i riskmiljöer och har ett behov av att komma från den miljön.

Läs mer här

Back to Top