Varmt välkommen att kontakta oss idag!
Hitta vad du söker direkt:

HVB Storviksgården.

HVB-Storviksgården

En relation menad att ta slut

På våra HVB-hem är metodiken och alliansen det absolut viktigaste. Vi vet att balansen mellan en familjär stämning och evidensbaserad metoder kommer att vara avgörande för hur varje individ utvecklas. Att en god relation mellan personal och individer och mellan individerna själva är en förutsättning för ett framgångsrikt behandlingsarbete. När våra medarbetare är trygga i sin kompetens och sin professionella roll vågar de bli personliga och först då kan vi göra skillnad. Alla som kommer till oss ska känna att de fått det bästa alternativet, de vet varför de är här och vad planen är. Vårt mål är att alla ska trivas, men att ingen ska vilja stanna. Alla ska ha en vision som innebär att vår relation avslutas.

För vem och hur många platser?

HVB Storviksgården har 15 platser + 5 utslussplatser. Vi vänder oss till kvinnor över 18 år, med alkohol/drogmissbruk. Kvinnan är ofta utsatt för psykisk och/eller fysisk misshandel, samt behov av att bearbeta sorg.

Metod

Vår metodik har sin grund i 12-stegsprogrammet, där behandling sker i grupp och/eller enskilt. Vi har en grundstomme i KBT, där vi registrerar och kartlägger tankar, känslor och beteenden. På Storviksgården arbetar vi med kontaktmannaskap där varje kvinna har sin kontaktperson som samtalar och stödjer kvinnan efter behov. Vi vet att trygghet för förändring är A och O, i arbetet med dem utsatta kvinnor som kommer till oss är relationen en avgörande byggsten för att vi ska lyckas. På Storviksgården är fokus på att man ska känna sig trygg, få möjlighet att landa, få tiden att arbeta med sig själv och bearbeta den sorg man bär på. Med vårt stöd ska kvinnan få möjlighet att bygga upp en tillvaro utan alkohol/droger och destruktiva relationer. I behandling arbetar vi tillsammans med kvinnan för att bygga tillbaka sunda relationer, t.ex. med familj/barn och övrigt socialt nätverk.
1 ggr/veckan erbjuder vi YOGA med instruktör, det hjälper både fysiken och kontakten med sina känslor och blir en direkt länk till den övriga behandlingen som pågår. Vi arbetar med en strukturerad vardag där vi erbjuder praktik, träning, matlagning, kurser mm.

Personalstyrka

Föreståndare är socionom med mångårig erfarenhet av behandling inom olika målgrupper, flerårig erfarenhet av att arbeta med kvinnor och skyddat boende. Vi har personal som är utbildade alkohol och drogterapeuter, och behandlingsassistenter med lång erfarenhet av HVB och behandling av missbruk. Personal har även erfarenhet av att möta utsatta kvinnor i kombination med missbruksproblematik.
Vi har tillgång till KBT Steg1 terapeut samt extern läkare efter behov och förfrågan. Extern Psykolog finns att tillgå för utredning, efter förfrågan. Konsultläkare finns ansluten till verksamheten.

Kontaktinfo

Storviksgården ligger mellan Falun och Gävle, det finns goda förbindelser med tåg och buss mot båda håll.
Verksamhetschef Markus Nyström
Tfn 0706 998300
Operativ chef Emelie Hjelm Bonin
Tfn 0704168388
Telefonnummer verksamhet
Tfn 0290-316 00

Se våra andra HVB-Hem

HVB-Villan

Villan har sex platser för pojkar 13-20 år. Här tar vi emot ungdomar som behöver hjälp med relationsproblematik, beteendeproblematik, kriminalitet, begynnande missbruk och/eller funktionsnedsättning.

Läs mer här

HVB-Tillit

Verksamheten vänder sig till målgruppen flickor/unga kvinnor i åldern 13 till och med 18 år. Åldersspannet för de samtidigt inskrivna flickorna/unga kvinnorna kommer inte att överstiga fyra år.

Läs mer här

HVB-Svea

HVB Svea har 8platser för pojkar och flickor mellan 16-20 år. Boendet är till för barn och unga som är redo för ett eget boende i lägenhet. Personal finns tillgänglig dygnet runt.

Läs mer här

HVB-Growing

Villan har sex platser för pojkar 13-18 år. Här tar vi emot ungdomar som behöver hjälp med relationsproblematik, beteendeproblematik, kriminalitet, begynnande missbruk och/eller funktionsnedsättning.

Läs mer här

HVB-Livendo

HVB Livendo har 6 platser för flickor i åldrarna 13-17 år. Vi tar emot flickor med utmanande beteenden, självskadande beteenden, utåtagerande beteende, begynnande kriminalitet och/eller begynnande missbruk.

Läs mer här

HVB-Soldatvägen

HVB Soldatvägen har 6 platser för pojkar 15-19 år. Här tar vi emot ungdomar som behöver hjälp med relationsproblematik, beteendeproblematik, kriminalitet, begynnande missbruk och/eller funktionsnedsättning..

Läs mer här

Socialpsykiatri Sörmjöle

Verksamheten tar emot max 10st män/kvinnor som utsätter sin hälsa och utveckling för påtagliga risker genom ett avancerat missbruk. Klienterna befinner sig ofta i riskmiljöer och har ett behov av att komma från den miljön.

Läs mer här

Back to Top