Varmt välkommen att kontakta oss idag!
Hitta vad du söker direkt:

HVB Villa Slussen.

HVB Villa Slussen

En relation menad att ta slut

På våra HVB-hem är metodiken och alliansen det absolut viktigaste. Vi vet att balansen mellan en familjär stämning och evidensbaserad metoder kommer att vara avgörande för hur varje individ utvecklas. Att en god relation mellan personal och ungdomar och mellan ungdomarna själva är en förutsättning för ett framgångsrikt behandlingsarbete. När våra medarbetare är trygga i sin kompetens och sin professionella roll vågar de bli personliga och först då kan vi göra skillnad. Alla som kommer till oss ska känna att de fått det bästa alternativet, de vet varför de är här och vad planen är. Vårt mål är att alla ska trivas, men att ingen ska vilja stanna. Alla ska ha en vision som innebär att vår relation avslutas.

För vem och hur många platser?

Villa slussen  har 5 platser för pojkar 15-21 år. Här tar vi emot ungdomar med beteenderelaterade sociala problem och/eller neuropsykiatriska funktionshinder 

Metod

Vår metodik har sin grund i KBT, vi arbetar strukturerat med enskilda och gruppsamtal. Vi tror på en meningsfull vardag med sysselsättning och rutiner som grundläggande struktur. För att möjliggöra en förändringsprocess tror vi att det alltid innehåller motgångar och därför har vi vår grundvärdering om att alltid som vuxna stå kvar och vara trygga vuxna människor. Med den grunden skapar vi relation och allians vilket vi tror är avgörande byggstenar för att möjliggöra en förändringsprocess. Vår behandling har alltid sin grund i en kartläggning om 3 månader. Där vi tillsammans med den placerande socialtjänstens vårdplan kartlägger de behov den placerade individen har. Utifrån kartläggning och vårdplan upprättas en genomförandeplan som vi strukturerat arbetar efter och reviderar efter behov. Under kartläggningen beslutas om påverkansprogram som ART och ”kriminalitet som livsstil” är ett behov.

Personalstyrka

Verksamhetschef är socionom med 30 års erfarenhet av behandling och socialt arbete. Vi har personal som är utbildade behandlingsassistenter och med lång erfarenhet av HVB, behandling och psykiatri. Vi arbetar med påverkansprogram som Kriminalitet som livsstil och ART. I vår personalgrupp har vi utbildad alkohol och drogterapeut med påbyggnad riktat mot spelberoende, certifierad sorgebehandlare och CRAFT. Som riktar sig mot beroende, anhöriga/medberoende.

Handledning av Gunnar Ahlin.

Kontaktinfo

Hemmet är belägen i Salbohed, ca 2 mil utanför Sala.

Verksamhetschef Jan Kjellin
Tfn 070-324 09 20
Operativ chef Alternatus Emelie Hjelm Bonin
Tfn 0704168388

Se våra andra HVB-Hem

HVB-Villan

Villan har sex platser för pojkar 13-20 år. Här tar vi emot ungdomar som behöver hjälp med relationsproblematik, beteendeproblematik, kriminalitet, begynnande missbruk och/eller funktionsnedsättning.

Läs mer här

HVB-Tillit

Verksamheten vänder sig till målgruppen flickor/unga kvinnor i åldern 13 till och med 18 år. Åldersspannet för de samtidigt inskrivna flickorna/unga kvinnorna kommer inte att överstiga fyra år.

Läs mer här

HVB-Storviksgården

Storviksgården har 15 behandlingsplatser och 5 utslussplatser för kvinnor över 18 år med alkohol/drogmissbruk, utsatta för psykisk eller fysisk misshandel, samt sorg.

Läs mer här

HVB-Svea

HVB Svea har 8platser för pojkar och flickor mellan 16-20 år. Boendet är till för barn och unga som är redo för ett eget boende i lägenhet. Personal finns tillgänglig dygnet runt.

Läs mer här

HVB-Growing

Villan har sex platser för pojkar 13-18 år. Här tar vi emot ungdomar som behöver hjälp med relationsproblematik, beteendeproblematik, kriminalitet, begynnande missbruk och/eller funktionsnedsättning.

Läs mer här

HVB-Livendo

HVB Livendo har 6 platser för flickor i åldrarna 13-17 år. Vi tar emot flickor med utmanande beteenden, självskadande beteenden, utåtagerande beteende, begynnande kriminalitet och/eller begynnande missbruk.

Läs mer här

Socialpsykiatri Sörmjöle

Verksamheten tar emot max 10st män/kvinnor som utsätter sin hälsa och utveckling för påtagliga risker genom ett avancerat missbruk. Klienterna befinner sig ofta i riskmiljöer och har ett behov av att komma från den miljön.

Läs mer här

Back to Top