Varmt välkommen att kontakta oss idag!
Hitta vad du söker direkt:

HVB Livendo.

HVB Livendo

En relation menad att ta slut

På våra HVB-hem är metodiken och alliansen det absolut viktigaste. Vi vet att balansen mellan en familjär stämning och evidensbaserad metoder kommer att vara avgörande för hur varje individ utvecklas. Att en god relation mellan personal och ungdomar och mellan ungdomarna själva är en förutsättning för ett framgångsrikt behandlingsarbete. När våra medarbetare är trygga i sin kompetens och sin professionella roll vågar de bli personliga och först då kan vi göra skillnad. Alla som kommer till oss ska känna att de fått det bästa alternativet, de vet varför de är här och vad planen är. Vårt mål är att alla ska trivas, men att ingen ska vilja stanna. Alla ska ha en vision som innebär att vår relation avslutas.

För vem och hur många platser?

HVB Livendo har 6 platser för flickor i åldrarna 13-17 år. Vi tar emot flickor med utmanande beteenden, självskadande beteenden, utåtagerande beteende, begynnande kriminalitet och/eller begynnande missbruk. Flickan har ofta en icke fungerande skolgång och svårigheter i relationer till familj och övriga.

Metod

Vår metodik har sin grund i KBT, där vi arbetar kartläggning, mätning och registrering av tankar, känslor och beteenden. På HVB Livendo arbetar vi strukturerat med social färdighetsträning och har planering veckovis för att skapa en strukturerad och meningsfull vardag. Vi har enskilda samtal veckovis, och samarbetar med psykolog efter behov.
På HVB Livendo arbetar vi med hästunderstödd terapi (HUA), och har stallsysslor som schemaläggs veckovis. HUA syftar till att understödja den grundläggande behandlingen, och bidrar till ökad kroppskännedom, självkänsla och självförståelse. Hästarna och gården bidrar också till vår grundläggande struktur. Vi tror att förtroende och relation och är A och O för att skapa goda förutsättningar till förändring och behandling. Vi arbetar alltid efter en meningsfull vardag med sysselsättning så som skola/praktik och fritidsaktivitet.

Personalstyrka

Verksamhetschef är beteendevetare med utbildning i Steg 1-KBT och har mångårig erfarenhet av behandling och socialt arbete. Vi har personal som är utbildade socionom, beteendevetare, stallchef med utbildning inom HUA och behandlingsassistenter och med lång erfarenhet av HVB och behandling. Vi har tillgång till psykolog och KBT Steg 1 terapeut. Vi har påverkansprogram som CRA, ART och Kriminalitet som livsstil. Vi har extern alkohol och drogterapeut efter behov och förfrågan. Vi gör utredning efter förfrågan.

Kontaktinfo

Lantligt vackert hus med stall i Uppland.

Verksamhetschef Emelie Hjelm Bonin,
Tfn 070-416 83 88
Operativ chef HVB Jan Kjellin,
Tfn 070-324 09 20

Direkt HVB Livendo 073-8099424

Se våra andra HVB-Hem

HVB-Villan

Villan har sex platser för pojkar 13-20 år. Här tar vi emot ungdomar som behöver hjälp med relationsproblematik, beteendeproblematik, kriminalitet, begynnande missbruk och/eller funktionsnedsättning.

Läs mer här

HVB-Tillit

Verksamheten vänder sig till målgruppen flickor/unga kvinnor i åldern 13 till och med 18 år. Åldersspannet för de samtidigt inskrivna flickorna/unga kvinnorna kommer inte att överstiga fyra år.

Läs mer här

HVB-Storviksgården

Storviksgården har 15 behandlingsplatser och 5 utslussplatser för kvinnor över 18 år med alkohol/drogmissbruk, utsatta för psykisk eller fysisk misshandel, samt sorg.

Läs mer här

HVB-Svea

HVB Svea har 8platser för pojkar och flickor mellan 16-20 år. Boendet är till för barn och unga som är redo för ett eget boende i lägenhet. Personal finns tillgänglig dygnet runt.

Läs mer här

HVB-Growing

Villan har sex platser för pojkar 13-18 år. Här tar vi emot ungdomar som behöver hjälp med relationsproblematik, beteendeproblematik, kriminalitet, begynnande missbruk och/eller funktionsnedsättning.

Läs mer här

HVB-Soldatvägen

HVB Soldatvägen har 6 platser för pojkar 15-19 år. Här tar vi emot ungdomar som behöver hjälp med relationsproblematik, beteendeproblematik, kriminalitet, begynnande missbruk och/eller funktionsnedsättning..

Läs mer här

Socialpsykiatri Sörmjöle

Verksamheten tar emot max 10st män/kvinnor som utsätter sin hälsa och utveckling för påtagliga risker genom ett avancerat missbruk. Klienterna befinner sig ofta i riskmiljöer och har ett behov av att komma från den miljön.

Läs mer här

Back to Top