Varmt välkommen att kontakta oss idag!
Hitta vad du söker direkt:

HVB-hem.

HVB-hem

Med metod och kvalitet i främsta ledet erbjuder vi HVB placering för pojkar mellan 13-20 år och flickor mellan 13-19år. Ungdomens behov består av exempelvis stöd för relationsproblematik, beteendeproblematik, kriminalitet, begynnande missbruk och/eller funktionsnedsättning. Målet med vistelsen är att ungdomens skyddsfaktorer ska stärkas, riskfaktorerna minimeras och ungdomens självständighet utvecklas.

En relation menad att ta slut

På våra HVB-hem är metodiken och alliansen det absolut viktigaste. Vi vet att balansen mellan en familjär stämning och evidensbaserad metoder kommer att vara avgörande för hur varje individ utvecklas. Att en god relation mellan personal och ungdomar och mellan ungdomarna själva är en förutsättning för ett framgångsrikt behandlingsarbete. När våra medarbetare är trygga i sin kompetens och sin professionella roll vågar de bli personliga och först då kan vi göra skillnad. Alla som kommer till oss ska känna att de fått det bästa alternativet, de vet varför de är här och vad planen är. Vårt mål är att alla ska trivas, men att ingen ska vilja stanna. 

 

Se våra HVB-Hem

HVB-Villan

HVB Villan har 5 platser för flickor i åldrarna 13-20 år. Här tar vi emot ungdomar som behöver hjälp med relationsproblematik, beteendeproblematik, kriminalitet, missbruk och/eller funktionsnedsättning.

Läs mer

HVB-Tillit

HVB Tillit har 5 platser för flickor/unga kvinnor i åldrarna 13 till och med 18 år. Åldersspannet för de samtidigt inskrivna flickorna/unga kvinnorna kommer inte att överstiga fyra år.

Läs mer

HVB-Livendo

HVB Livendo har 6 platser för flickor i åldrarna 13-17 år. Vi tar emot flickor med utmanande beteenden, självskadande beteenden, utåtagerande beteende, begynnande kriminalitet och/eller begynnande missbruk.

Läs mer

 HVB-Ramnäs

HVB Ramnäs har 6 platser för pojkar i åldrarna 13-18 år. Här tar vi emot ungdomar som behöver hjälp med relationsproblematik, beteendeproblematik, kriminalitet, begynnande missbruk och/eller funktionsnedsättning.

Läs mer

HVB-Villa Slussen

Villa Slussen har 5 platser för pojkar i åldrarna 15-21. Vi vänder oss till pojkar som är utagerande och kriminella, många använder droger, har bristande skolgång eller att upprätthålla en meningsfull och strukturerad vardag.

Läs mer

Back to Top