Varmt välkommen att kontakta oss idag!
Hitta vad du söker direkt:

HVB Villan.

HVB Villan

Med metod och kvalitet i främsta ledet erbjuder vi HVB placering för flickor mellan 13-18 år. Ungdomens behov består av exempelvis stöd för relationsproblematik, beteendeproblematik, kriminalitet, begynnande missbruk och/eller funktionsnedsättning. Målet med vistelsen är att ungdomens skyddsfaktorer ska stärkas, riskfaktorerna minimeras och ungdomens självständighet utvecklas.

En relation menad att ta slut

 

På vårt HVB-hem är metodiken och alliansen det absolut viktigaste. Vi vet att balansen mellan en familjär stämning och evidensbaserad metoder kommer att vara avgörande för hur varje individ utvecklas. Att en god relation mellan personal och ungdomar och mellan ungdomarna själva är en förutsättning för ett framgångsrikt behandlingsarbete. När våra medarbetare är trygga i sin kompetens och sin professionella roll vågar de bli personliga och först då kan vi göra skillnad. Alla som kommer till oss ska känna att de fått det bästa alternativet, de vet varför de är här och vad planen är. Vårt mål är att alla ska trivas, men att ingen ska vilja stanna. 

 

 

 

Metod

Vi arbetar med KBT – kartläggning av beteenden, intervjuer med vårdnadshavare, skola och eventuella tidigare institutioner. I beteendeanalysen sätter vi upp hypoteser om vad som styr beteendet och hur vi kan arbeta för att minska de svårigheter som individen och hens omgivning upplever. Fokus på beteendeterapeutiska tekniker som exponering, men även kost, sömn och motion. Samarbete med vårdnadshavare och övrigt nätverk ökar möjligheten för en kortare vårdtid. Utbildning av, för individen, viktiga personer sker kontinuerligt.

Personalstyrka

Våra behandlingsassistenter är utbildade inom socialt arbete och har lång erfarenhet av HVB och behandling. Vi har påverkansprogram som CRA, ART och HAP för att nämna några.

Kontaktinfo

Villan är belägen i Fjärdhundra, cirka 20 km norr om Enköping.

Verksamhetschef/Tf. föreståndare Annelie Johnsson
Telefon: 076 021 47 07 Epost: annelie.johnsson@alternatus.se

 

 

 

Back to Top