Varmt välkommen att kontakta oss idag!
Hitta vad du söker direkt:

Familjehem och behandlingsfamiljer.

Familjehem och behandlingsfamiljer

Hos våra familjehem finns personer med erfarenhet av, och förståelse för, svåra situationer. De är vana vid att hantera familjeplaceringar och utsluss för människor med särskilda behov och vi är noga med att ta tillvara på deras kompetens. Detta för att kunna erbjuda familjehem som skräddarsys både efter ungdomens och familjens behov. Vi har tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, att bedriva konsulentstödd familje- och jourhemsvård.

Det är inte konstigt om det uppstår frågor hos dig som funderar över att öppna upp ditt hem till en ungdom. Inledningsvis får därför personerna som ingår i våra familjehem en introduktionsutbildning i uppdraget som familjehem. Här behandlas vilka regler som gäller, både hos Alternatus och i enlighet med lagstiftning. Vi går även igenom frågor kring interkulturella möten, såsom språk, kultur och religion. Därefter anordnar vi träffar en gång i månaden för våra familjehem och vi erbjuder även utbildningar vid minst tre tillfällen per år.

Du som familjemedlem tilldelas en familjehemskonsulent hos Alternatus för att återkommande kunna stämma av avtal och uppföljningar. På så sätt blir det enklare för dig att koncentrera dig på det viktiga, hur din ungdom har det.

Vi ser till att socialtjänsten får en rapport varje månad som beskriver hur ungdomens vistelse och utveckling går i linje med vård- och genomförandeplan. För oss är det också viktigt att stämma av med alla inblandade hur de upplever vårt stöd, detta för att och kunna förbättras och ständigt utveckla verksamheten.

Metod

I behandlingsarbetet använder vi oss av metoden BBIC, Barns Behov i Centrum, för att säkerställa när insatserna ska ske och varför. Vi handleder och utbildar familjerna utifrån deras behov samtidigt som det finns vissa krav på vad alla familjehem ska ha tagit del av. Alla får exempelvis utbildningen ”Ett hem att växa i”.

I vissa svåra fall utför vi en tillämpad beteendeanalys för att kunna ge daglig stöttning till familjen.
Vi använder oss också externa samtalsterapeuter till de ungdomar som har större vårdtyngd.

För att diagnostisera skadligt bruk, missbruk och beroende av alkohol och andra droger använder vi bedömningsmetoderna ADDIS, Alkohol Drog Diagnos Instrument, eller ADDIS UNG.

Kvalitet

Vi värnar om att varje individ ska känna sig sedd och är flexibla för att hitta lösningar. Genom vår drivkraft och kompetens är vi övertygade om att vi kan hitta vad som krävs för att varje individ ska få sina behov tillgodosedda.

För att verksamheten vi bedriver ska hjälpa oss att nå våra mål och hålla hög kvalitet ser vi till att, genom vårt ledningssystem, följa gemensamma rutiner i allt vi gör. Detta inkluderar rutiner för dokumentation, för samverkan med skolor och god man, för egenkontroll och för uppföljning och feedback.

Hur våra ungdomar upplever sin vistelse liksom hur familjerna upplever vårt stöd är det viktigaste för oss. Uppföljning och feedback är avgörande för att vår verksamhet ständigt ska utvecklas.

Våra familjehem

Våra familjehem får en introduktionsutbildning i uppdraget som familjehem, exempelvis kring gällande lagstiftning, språk/kultur/religion, interkulturella möten etc. Därefter erbjuder vi utbildning vid minst 3 tillfällen per år för samtliga av våra familjehem.

Våra uppdragsgivare får genom samordnaren en och samma individ att hålla kontakt det både underlättar och höjer kvalitet. Genom denna kontakt sköts allt sådant som avtal, uppföljningar etc. skötas så att familjehemmet kan koncentrera sig på sitt uppdrag i förhållande till ungdomen. Samordnaren tillser att socialtjänsten får en rapport varje månad som beskriver hur ungdomens vistelse och utveckling förlöper i förhållande till vård och genomförandeplan. Samordnaren deltar vid möten med våra uppdragsgivare.

Vi följer upp hur våra ungdomar, samverkanspartners och uppdragsgivare upplever det stöd vi levererar som ett sätt att ständigt utveckla verksamheten.

Bli familjehem

Intresserad av att bli familjehem? En bra start är att beställa utdrag från belastningsregistret, socialregistret och ett utdrag från kronofogden. Fyll sedan i formuläret här nedanför så kontaktar vi dig.

Socialtjänst

Har du frågor eller funderingar om Alternatus verksamheter så kontakta oss, vi besöker gärna er eller skickar mer specifik information om våra olika verksamheter.

Kontaktinfo

Föreståndare Malena Andersson
Telefon: 073-701 81 21

Beredskap/jour tfn 018-10 20 80

Intresseanmälan

Anmäl dig här om du är intresserad av att bli familjehem/integrationsfamilj

  NAMN*

  ADRESS*

  E-POSTADRESS*

  Kort beskrivning av er familj; antal, kön, ålder.

  Yrke/Utbildning/Erfarenhet/Övrigt

  Back to Top