Visste du att…

Nytt hos Alternatus

LSS i egen regi

Alternatus inom kort för sin kompetens vidare till området LSS genom två nya enheter i egen regi? Enheterna är belägna i Uppsala och Heby kommun. För mer information se vår hemsida.

Hopp inför framtiden

Vi önskar er att få vara friska- att denna pandemi ska besegras så att vi alla kan fortsätta vårt viktiga arbete för barn och ungas rätt till insatser av god kvalitet. God kvalitet är att vi gör, det vi säger att vi gör, mäta resultat och kunna tala om det gör skillnad för individen.

Vi hjälper gärna till

Välkommen att höra av dig om du tror att vår organisation kan vara ett alternativ för någon som du ansvarar för.

Placeringssamordnare Hanna Norden, 073-692 30 18

Driftansvarig chef Emelie Hjelm Bonin, 070416 83 88

Föreståndare Familjehemsvård, Malena Andersson, 073-701 81 21