Tillstånd av IVO för LLS boende i Västerås

Alternatus har idag av IVO bedömts som lämpliga att bedriva ett gruppboende på uppdrag av Västerås stad, starten beräknas till den 1/1-19.