Operantmodellen implenteras med start våren 2018

Behandlingen byggs tillsammans med individen utifrån individens behov. Den beteendekriteriestyrda behandlingen utgör en transparant grund med hög grad av yttre kontroll som successivt, i takt med elevens utveckling, förändras till en tillvaro som kännetecknas av självkontroll. Eleven får på det sättet bära ansvar efter förmåga.