Alternatus förvärvar Livendo HVB-hem

Alternatus har idag förvärvat Livendo – ett hvb för flickor utanför Uppsala. Verksamheten kompletterar på ett bra sätt målgrupperna på redan befintliga Hvb hem. Vi ser fram emot att tillföra ytterligare kvalitet o kompetens till en redan välfungerande verksamhet.